Disclaimer

Disclaimer

De website van More2Style is met grote zorg en precisie samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor deze website is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. More2Style sluit met deze disclaimer alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie verkregen via deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

More2Style mag haar website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor More2Style geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Op de website van More2Style staan mogelijk links naar websites van derden. More2Style is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van More2Style blijven te allen tijde voorbehouden aan More2Style. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van More2Style.

Volg ons op Social Media

icon_facebook_white     icon_instagram_white     icon_twitter_white     icon_pinterest_white